اخبار برگزیده

عملیات اتصال دومین سیلوی گندم شرق کشور به راه آهن سراسری امروز در شهرستان فیروزه به پایان رسید.


عملیات اتصال دومین سیلوی گندم شرق کشور به راه آهن سراسری امروز در شهرستان فیروزه به پایان رسید. مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: این طرح با طول هزار و 300 متر و اعتبار 12 میلیارد ریال ساخته شد. این بخش از مسیر ریلی، سیلوی 30 هزار تنی شهرستان فیروزه را به خط سراسری متصل می کند و سبب تخلیه و بارگیری گندم به میزان 200 تن در ساعت می شود. با بیان اینکه با این اقدام عملیات تخلیه و بارگیری با سرعت و سهولت بیشتری انجام می شود، در کنار سیلو و محل اتصال آن به خط ریلی، یک باسکول دیجیتالی 60 تنی، حفره تخلیه و کندوی صادراتی هم ایجاد شده است. در محدوده سیلوی 30 هزار تنی شهرستان فیروزه، یک سیلو با ظرفیت 50 هزار تن در دست احداث است که ساخت آن تا کنون بیش از 70 درصد پیشرفت داشته است و پیش بینی می شود تا پایان سال به بهره برداری برسد. شهرستان فیروزه در 145 کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.


عملیات اتصال دومین سیلوی گندم شرق کشور به راه آهن سراسری امروز در شهرستان فیروزه به پایان رسید.

عملیات اتصال دومین سیلوی گندم شرق کشور به راه آهن سراسری امروز در شهرستان فیروزه به پایان رسید.

عملیات اتصال دومین سیلوی گندم شرق کشور به راه آهن سراسری امروز در شهرستان فیروزه به پایان رسید.

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها